WONING HUREN ALGEMENE VRAGEN

1. Hoe meld ik mijn woning aan bij Orange Wonen?

Heb je interesse in verhuur via Orange Wonen of heb je vragen over het verhuren van je woning? Orange Wonen neemt graag de tijd om het verhuren in jouw situatie inzichtelijk te maken. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen zodat er een vrijblijvende afspraak gemaakt kan worden om de opties te bespreken. Wij bespreken graag de gunstige verhuur-voorwaarden, zodat je op de hoogte bent van alle belangrijke zaken die u moet weten om succesvol een woning te verhuren.

Als je jouw woning bij Orange Wonen wilt aanmelden, dan kan dit per e-mail, WhatsApp, sms bericht of door ons te bellen van maandag t/m zaterdag van 10 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Je kunt uiteraard ook een terugbel afspraak inplannen of ons via het contactformulier bereiken.

Met een energielabel kunnen huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede waardestijging van de woning. Huurders hebben recht op een energielabel als ze een huurwoning willen gaan huren. De huizen van woningcorporaties hebben bijna allemaal al een energielabel. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Een zuinige woning heeft meer huurpunten.

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet u het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro’s tot enkele tientjes. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeert u een forse boete. Benieuwd naar uw voorlopige energielabel? Kijk op www.zoekuwenergielabel.nl

Selecteer de kandidaat huurder goed (liever een paar weken leegstand dan maanden -of in het ergste geval jaren- ellende). Wij adviseren om tijdens de huurperiode alle afspraken met de huurder vast te leggen. Communiceer bij voorkeur via mail of post om eventuele conflicten aan de hand van dit bewijs te kunnen afdoen. Extra zekerheid kun je krijgen door het uitvoeren van een voor- en eindinspectie en eventuele tussentijdse controles van de huurwoning.

Het is verstandig om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te (laten) verrichten en foto’s te nemen van de begin- en eindsituatie. Dit voorkomt op een later tijdstip discussie omdat je als verhuurder alles zwart op wit hebt staan en er dus geen discussies kunnen ontstaan.

Ja, de huurder heeft het recht om in eerste instantie de schade te herstellen. Het is verstandig om als verhuurder 3 weken voor het uitchecken een eindinspectie samen met de huurder te houden.

Wat houdt de voorinspectie in?

Bij de voorinspectie wordt er een momentopname gemaakt van de staat waarin de woning zich in bevindt. Tevens maakt u afspraken met de huurder over hoe eventuele schades, defecten of verloren goederen hersteld dienen te worden.

De voorinspectie check-out wordt verricht terwijl de huurder nog in de huurwoning woont. Zijn inboedel staat er nog en het is daarom mogelijk dat je niet alle schades kunt waarnemen of dat je simpelweg iets over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken vóór het vertrek van de huurder door huurder hersteld worden.

Wij kunnen u helpen bij het maken van duidelijke afspraken met jouw huurder omtrent niet geconstateerde en niet genoteerde schade tijdens de voorinspectie check-out.

Tijdens de eindinspectie wordt door Orange Wonen een rapport opgemaakt, dat zowel door huurder als door u wordt ondertekend. De woonruimte moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon worden opgeleverd. Alleen veranderingen aan de woning en overgenomen goederen die in de overname- overeenkomst staan vermeld, kunnen in de woning blijven staan.
Bij de eindinspectie dient de huurder tevens de huissleutels in te leveren.
Tijdens de eindinspectie wordt door Orange Wonen gecontroleerd of alle werkzaamheden door de huurder uitgevoerd zijn die in het voorinspectie check-out rapport vermeld staan. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport genoteerd. Dit geldt eveneens voor zaken die de huurder uit de woning had moeten verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat herstelwerkzaamheden die de huurder volgens het voorinspectierapport had moeten verrichten niet uitgevoerd zijn, dan kunt u, als verhuurder, de kosten van de werkzaamheden op de huurder verhalen. Alleen met een volledig inspectierapport kunt u aanspraak maken op inhoudingen op de waarborg als verrekening.Orange Wonen heeft ruime ervaring met voor- en eindinspecties van woonruimtes. Wij werken met een uitgebreid inspectieformulier, maken veelvuldig foto’s, noteren meterstanden, etc.

Via de Huurprijscheck krijgt u een schatting van het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs van uw huurwoning. Ook met de formulieren puntentelling kunt u nagaan hoeveel punten een woning heeft. Als u het puntenaantal heeft berekend, kunt u de maximale huurprijs opzoeken via de tabel met huurprijzen.

Betaalt een huurder een all-in prijs, dan is niet duidelijk hoe hoog de kale huurprijs of het voorschot op de servicekosten en nutsvoorzieningen is. Wettelijk moet de prijs opgesplitst worden. Als u dit niet doet, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen zijn voorstel tot splitsing te beoordelen.

Wilt u correct uw all-in prijs splitsen? Neem dan contact met ons op.

Ja, als een huurcontract niet ouder dan zes maanden is en de huurder woont niet langer dan zes maanden in de woning dan kan de huurder aan de Huurcommissie vragen om de huurprijs te beoordelen.

Wilt u meer informatie over hoe u dit kunt voorkomen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.


Servicekosten zijn de kosten van de woning die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Zie meer informatie in onze folder ‘Servicekosten en Nutsvoorzieningen kosten’.

De volgende kosten vallen niet onder servicekosten of nutsvoorzieningen:
• zorgservicekosten, zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice;
• belastingen en heffingen, zoals rioolrechten.


Meer weten? Neem contact op